Siemens Schütz 3TF41 22-0AD0

Siemens Schütz 3TF41 22-0AD0

80,00 

Siemens Schütz 3TF41 22-0AD0

Beschreibung

Siemens Schütz 3TF41 22-0AD0

AC-3: 5,5 kW 400/380V

US: AC 42V 50 Hz/ 50V 60Hz